MIRET RHOEN

Excellent Advice

Disclaimer


Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Miret Rhoen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Miret Rhoen niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens. Miret Rhoen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn